CHỮ KÝ SỐ KHUYẾN MÃI THÁNG 9/2021

   HỖ TRỢ MÙA DỊCH GIẢM THÊM 10% GIÁ THANH TOÁN

GÓI CƯỚC COMBO CHỮ KÝ SỐ + HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ + PHẦN MỀM BHXH

GÓI DỊCH VỤ1 NĂM2 NĂM3 NĂM
KHUYẾN MÃITặng thêm 06 tháng
(Tổng thời gian: 18 tháng)
Tặng thêm 09 tháng
(Tổng thời gian: 33 tháng)
Tặng thêm 12 tháng
(Tổng thời gian: 48 tháng)
KHUYẾN MÃI
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
100 Hóa đơn
(1.099.000)
200 Hóa đơn
(1.176.000)
300 Hóa đơn
(1.326.700)
KHUYẾN MÃI
Phần mềm
khai bảo hiểm xã hội
18 tháng
(499.000)
33 tháng
(899.000)
48 tháng
(1.199.000)
KM CHIẾT KHẤU0585.000620.000
GIÁ THANH TOÁN
(VAT)
1.826.0002.775.0003.110.000

GÓI KHUYẾN MÃI CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

GÓI CƯỚC CHỮ KÝ SỐ ĐƠN LẺ
GÓI DỊCH VỤ1 NĂM2 NĂM3 NĂM
GIÁ GÓI (VAT)1.826.0002.741.0003.109.000
KHUYẾN MÃI336.000651.000919.000
GIÁ THỰC THU1.490.0002.090.0002.190.000
GÓI COMBO CHỮ KÝ SỐ + PHẦN MỀM KÊ KHAI BHXH
GÓI DỊCH VỤ1 NĂM2 NĂM3 NĂM
GIÁ GÓI1.826.0002.775.0003.110.000
KHUYẾN MÃITặng thêm 06 tháng
(Tổng thời gian: 18 tháng)
Tặng thêm 09 tháng
(Tổng thời gian: 33 tháng)
Tặng thêm 12 tháng
(Tổng thời gian: 48 tháng)
KHUYẾN MÃI
Phần mềm
khai bảo hiểm xã hội
18 tháng
(499.000)
33 tháng
(899.000)
48 tháng
(1.199.000)
KM CHIẾT KHẤU236.000585.000720.000
GIÁ THỰC THU1.590.0002.190.0002.390.000

CHỮ KÝ SỐ KÝ DỊCH VỤ CÔNG VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Trường học, cơ quan có giao dịch với kho bạc,...)
GÓI DỊCH VỤ1 NĂM2 NĂM3 NĂM
GIÁ GÓI (VAT)1.826.0002.741.0003.110.000
KHUYẾN MÃI0981.000910.000
GIÁ THỰC THU1.826.0001.760.0002.200.000
Scroll Up