PHẦN MỀM KÊ KHAI BHXH VIETTEL THÁNG 06/2021

GÓI CƯỚC MUA MỚI PHẦN MỀM BHXH

GÓI DỊCH VỤ12 THÁNG24 THÁNG36 THÁNG
KHUYẾN MÃITặng thêm 06 tháng
(Tổng thời gian: 18 tháng)
Tặng thêm 09 tháng
(Tổng thời gian: 33 tháng)
Tặng thêm 12 tháng
(Tổng thời gian: 48 tháng)
GIÁ THANH TOÁN
(VAT)
499.000899.0001.199.000

GÓI CƯỚC MUA MỚI PHẦN MỀM BHXH (CTY ĐANG DÙNG CHỮ KÝ SỐ VIETTEL)

GÓI DỊCH VỤ12 THÁNG24 THÁNG36 THÁNG48 THÁNG
GIÁ THANH TOÁN
(VAT)
359.000647.000865.0001.082.000

GÓI CƯỚC GIA HẠN PHẦN MỀM BHXH VIETTEL 

GÓI DỊCH VỤ12 THÁNG24 THÁNG36 THÁNG48 THÁNG
GIÁ THANH TOÁN
(VAT)
425.000765.0001.020.0001.275.000

GÓI CƯỚC GIA HẠN PHẦN MỀM BHXH VIETTEL (CTY ĐANG DÙNG CHỮ KÝ SỐ VIETTEL)

GÓI DỊCH VỤ12 THÁNG24 THÁNG36 THÁNG48 THÁNG
GIÁ THANH TOÁN
(VAT)
306.000551.000734.000918.000
Scroll Up